top of page

Polder Mastenbroek 

De Mastenbroekpolder is ontstaan in 1363 toen het gebied tussen de IJssel en het Zwarte Water drooggelegd en ingepolderd werd. De inpoldering vond plaats langs drie waterwegen - de Bisschopswetering (Bishop's), de Oude (Oude) en de Nieuwe (Nieuwe) Waterwegen - die van zuid naar noord door de polder waren gegraven. Precies bovenop het drooggelegde land werden drie wegen aangelegd en in het midden een kerk. De boerderijen met rieten daken werden op de dijken gebouwd, hun percelen lange stroken in een verder open landschap.

HEMA-Fotoservice.gif

klik voor googlemaps

bottom of page